Home Абітурієнту

Абітурієнту

Прийом студентів на Спільний Українсько-Німецький Центр Машинобудування (СУНЦМ) здійснюється Навчально–науковим Механіко-машинобудівним інститутом (НН ММІ), Навчально–науковим Інститутом матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона (НН ІМЗ), Навчально-науковим Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ), Навчально-науковим Інститутом атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ), Факультетом електроенерготехніки та автоматики (ФЕА), Радіотехнічним факультетом (РТФ) та Факультетом електроніки (ФЕЛ) в межах ліцензованого обсягу набору в кожному з цих структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступ на базові факультети відбувається на загальних підставах за результатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання (або ж НМТ) і у відповідності до Положень та Правил, діючих в Національному Технічному Університеті України “Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського” (НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”).

Студенти першого курсу денної форми навчання базових факультетів, які мають бажання навчатись на СУНЦМ, до 05 вересня 2023 року повинні написати заяву на вступ, оформити та підписати договір про отримання додаткових освітніх послуг (вивчення німецької мови).

25 серпня 2021 року о 19:00 відбулися загальні збори студентів СУНЦМ та зацікавлених у вступі на Спільний факультет з метою інформування про організацію навчального процесу. Запис зустрічі доступний за цим посиланням. Про зустріч з зацікавленими студентами буде повідомлено додатково (орієнтовно з 01 по 05 вересня 2023 року).

Оплата навчання може проводитись як за навчальний рік, так і  посеместрово як мінімум на один семестр вперед.

Плата за надання додаткових освітніх послуг станом на 01 вересня 2023 року становить 1850 грн/місяць або 18500 грн/навчальний рік.

СУНЦМ має право змінювати розмір плати за кожний наступний рік навчання в межах офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Замовник (Студент) вносить плату через установи банків на реєстраційний рахунок Університету в ДКСУ в м. Києві (щомісяця, кожного семестру, щороку) не пізніше 5 днів з початку чергового обумовленого терміну оплати, крім першого внеску, який вноситься не пізніше 10 вересня першого року навчання в Університеті.

Оплата освітніх послуг вважається здійсненою належним чином у день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок університету.

Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр (5 місяців) починається 01 вересня і закінчується 31 січня, весняний семестр (5 місяців) починається 01 лютого і закінчується 30 червня.

При виникненні додаткових питань стосовно вступу та навчання у Спільному центрі прохання звертатись за тел. +380 67 765 18 99.

Детальні Умови та Правила вступу до НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” можна знайти на сайті Приймальної комісії http://pk.kpi.ua/

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році


ПК КПІ2022 © СУНЦМ