Twitter YouTube
Home Умови

Умови

Розклад занять студентів СУНФМ укладається з урахуванням розкладів занять відповідних відділень (додатково до основного розкладу на базовому інституті чи факультеті).

На перших чотирьох курсах студенти СУНФМ вивчають німецьку мову в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» протягом 10…14 годин на тиждень за рахунок додаткового навчання в вечірній час після 16-ї години.

За відповідної фінансової спроможності Отто-фон-Гьоріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНФМ, після успішного закінчення 2-го року навчання, можливість проходження безкоштовної одномісячної мовної практики в мовному центрі ОФГУ в м. Магдебург з виплатою разової стипендії в розмірі 720 Євро.

За відповідної фінансової спроможності Отто-фон-Гьоріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНФМ, після успішного закінчення 3-го року навчання, можливість проходження безкоштовної одномісячної виробничої практики в лабораторіях ОФГУ в м. Магдебург та на виробництвах провідних німецьких компаній з виплатою разової стипендії в розмірі 720 Євро.

Необхідною умовою навчання в магістратурі на 5 та 6 курсі в ОФГУ є:

— успішний захист дипломної роботи бакалавра (середній бал за 4 роки навчання та захисту дипломної роботи бакалавра не нижче 4,5);

— наявність рекомендації випускаючої кафедри;

— наявність сертифікату про знання німецької мови (TestDAF або DSH з середнім балом не нижче 4,0, не допускається жодної трійки по будь-якій з чотирьох частин екзамену);

Під час навчання в магістратурі Отто-фон-Гьоріке університету, в залежності від об’єму фінансування, студенти можуть на конкурсній основі претендувати на цільові стипендії для СУНФМ від DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів) та інших фондів в розмірі від 720 до 850 Євро на місяць, а також самостійно подавати заяви на отримання індивідуальних стипендій.

По закінченню курсу навчання та успішного захисту магістерської роботи в ОФГУ студенти отримують ступінь «Магістра наук» згідно з німецьким законодавством та вимогами діючої організації навчання, а також положення про проведення іспитів в ОФГУ.

Підготовка магістерської роботи здійснюється під спільним керівництвом двох керівників з обох університетів за попередньо узгодженою темою.

Після повернення в Україну випускник ОФГУ захищає магістерську роботу на випускаючій кафедрі НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» державною мовою України та отримує ступінь магістра з відповідної спеціальності Українського державного зразка.

Починаючи з 3-го курсу, навчання студентів за окремими фаховими дисциплінами організується німецькою мовою висококваліфікованими викладачами відповідних кафедр НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», які володіють німецькою мовою, а також провідними професорами ОФГУ та лекторами DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів).

У випадку залучення провідних професорів ОФГУ для читання лекцій на СУНФМ використовується модульний принцип організації навчального процесу.

Навчання та семестровий рубіжний контроль студентів на СУНФМ проводиться у відповідності до «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

У випадку нескладання іспиту з будь-якої дисципліни студент відраховується зі СУНФМ і продовжує навчання в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на основному факультеті.

Нормативна документація для підготовки до навчання в магістратурі Отто-фон-Гьоріке університету міста Магдебург:

Договір

Наказ про надання ІНП (навчання,наукове стажування, стажування)

Наказ_ІНП_2017_07_19_15_04_30

Порядок заповнення Додатку № 3 до Порядку оформлення ІНП2020 © Спільний факультет Машинобування