Twitter YouTube
Home Умови

Умови

Розклад занять студентів СУНФМ укладається з урахуванням розкладів занять відповідних відділень (додатково до основного розкладу на базовому інституті чи факультеті).

На перших чотирьох курсах студенти СУНФМ вивчають німецьку мову в НТУУ «КПІ» протягом 8…10 годин на тиждень за рахунок додаткового навчання.

За відповідної фінансової спроможності Отто-фон-Геріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНФМ, після успішного закінчення 2-го року навчання, можливість проходження одномісячної мовної практики в мовному центрі ОфГУ в м. Магдебург.

За відповідної фінансової спроможності Отто-фон-Геріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНФМ, після успішного закінчення 3-го року навчання, можливість проходження одномісячної виробничої практики в лабораторіях ОфГУ в м. Магдебург та на виробництвах провідних німецьких компаній.

Необхідною умовою навчання в магістратурі на 5 та 6 курсі в ОфГУ є:

— успішний захист дипломної роботи бакалавра (середній бал за 4 роки навчання та захисту дипломної роботи бакалавра не нижче 4,5);

— наявність рекомендації випускаючої кафедри;

— наявність сертифікату про знання німецької мови (TestDAF або DSH з середнім балом не нижче 4,0, допускається одна трійка по одній з чотирьох частин екзамену);

Під час навчання в магістратурі Отто-фон-Геріке університету, в залежності від об’єму фінансування, студенти можуть на конкурсній основі претендувати на цільові стипендії для СУНФМ від DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів) та інших фондів в розмірі від 700 до 850 Євро на місяць, а також самостійно подавати заяви на отримання  індивідуальних стипендій.

По закінченню курсу навчання та успішного захисту магістерської роботи в ОфГУ студенти отримують ступінь «Магістра наук» згідно з німецьким законодавством та вимогами діючої організації навчання, а також положення про проведення іспитів в ОфГУ.

Підготовка магістерської роботи здійснюється під спільним керівництвом двох керівників з обох університетів за попередньо узгодженою темою.

Після повернення в Україну випускник ОфГУ захищає магістерську роботу на випускній кафедрі НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» державною мовою України та отримує ступінь магістра з відповідної спеціальності Українського державного зразка.

Починаючи з 3-го курсу, навчання студентів за окремими фаховими дисциплінами організується німецькою мовою висококваліфікованими викладачами відповідних кафедр НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», які володіють німецькою мовою, а також провідними професорами ОфГУ та лекторами DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів).

У випадку залучення провідних професорів ОфГУ для читання лекцій на СУНФМ використовується модульний принцип організації навчального процесу.

Навчання та семестровий рубіжний контроль студентів на СУНФМ проводиться у відповідності до «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

У випадку нескладання іспиту з будь-якої дисципліни студент відраховується зі СУНФМ і продовжує навчання в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» на основному факультеті.

Нормативна документація для підготовки до навчання в магістратурі Отто фон Геріке університету міста Магдебург:

Договір

Наказ про надання ІНП (навчання,наукове стажування, стажування)

Наказ_ІНП_2017_07_19_15_04_30

Порядок заповнення Додатку № 3 до Порядку оформлення ІНП2018 © Спільний факультет Машинобування