Home Умови

Умови

Розклад занять студентів СУНЦМ укладається з урахуванням розкладів занять відповідних відділень (додатково до основного розкладу на базовому інституті чи факультеті).

На перших чотирьох курсах студенти СУНЦМ вивчають німецьку мову в НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” протягом 10…12 академічних годин на тиждень за рахунок додаткового навчання в вечірній час після 16-ї години.

Після успішного закінчення 2-го року навчання, за відповідної фінансової спроможності, Отто-фон-Гьоріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНЦМ можливість проходження безкоштовної одномісячної мовної практики в мовному центрі ОФГУ в м. Магдебург з виплатою разової стипендії в розмірі 860 Євро.

Після успішного закінчення 3-го року навчання, за відповідної фінансової спроможності, Отто-фон-Гьоріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНЦМ можливість проходження безкоштовної одномісячної виробничої практики в лабораторіях ОФГУ в м. Магдебург та на виробництвах провідних німецьких компаній з виплатою разової стипендії в розмірі 860 Євро.

Після успішного закінчення 4-го року навчання, отримання ступеня бакалавра та вступу в магістратуру КПІ ім. Ігоря Сіокрського, за відповідної фінансової спроможності, Отто-фон-Гьоріке університет на конкурсній основі надає студентам СУНЦМ можливість участі в програмі подвійного диплому для отримання ступеня магістр. Навчання відбувається в Києві та Магдебурзі у співвідношенні 50/50 та подальшим захистом магістерської дисертації та отриманням двох державних дипломів про вищу освіту (українського та німецького зразка).

Необхідною умовою навчання в магістратурі на 5 та 6 курсі в ОФГУ є:

– успішний захист дипломної роботи бакалавра (середній бал за 4 роки навчання та захисту дипломної роботи бакалавра не нижче 4,0 по 5-тибальній шкалі оцінювання);

– наявність рекомендації випускаючої кафедри;

– наявність сертифікату про знання німецької мови (TestDAF з середнім балом не нижче 4,0,  допускається одна трійка по будь-якій з чотирьох частин екзамену);

Під час навчання в магістратурі Отто-фон-Гьоріке університету, в залежності від об’єму фінансування, студенти можуть на конкурсній основі претендувати на цільові стипендії для СУНЦМ від DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів) та інших фондів в розмірі від 860 до 940 Євро на місяць, а також самостійно подавати заяви на отримання індивідуальних стипендій.

По закінченню курсу навчання та успішного захисту магістерської роботи в ОФГУ студенти отримують ступінь “Магістра наук” згідно з німецьким законодавством та вимогами діючої організації навчання, а також положення про проведення іспитів в ОФГУ.

Підготовка магістерської роботи здійснюється під спільним керівництвом двох керівників з обох університетів за попередньо узгодженою темою.

Після повернення в Україну випускник ОФГУ захищає магістерську роботу на випускаючій кафедрі НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” державною мовою України та отримує ступінь магістра з відповідної спеціальності Українського державного зразка.

Починаючи з 3-го курсу, навчання студентів за окремими фаховими дисциплінами організується німецькою мовою висококваліфікованими викладачами відповідних кафедр КПІ ім. І. Сікорського, які володіють німецькою мовою, а також провідними професорами ОФГУ та лекторами DAAD (Німецька Служба Академічних Обмінів).

У випадку залучення провідних професорів ОФГУ для читання лекцій на СУНЦМ використовується модульний принцип організації навчального процесу.

Навчання та семестровий рубіжний контроль студентів на СУНЦМ проводиться у відповідності до “Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”.

У випадку нескладання іспиту з будь-якої дисципліни студент відраховується зі СУНЦМ і продовжує навчання в КПІ ім. І. Сікорського на основному факультеті.

Нормативна документація для підготовки до навчання в магістратурі Отто-фон-Гьоріке університету міста Магдебург:

Договір

Наказ про надання ІНП (навчання,наукове стажування, стажування)

Наказ_ІНП_2017_07_19_15_04_30

Порядок заповнення Додатку № 3 до Порядку оформлення ІНП2022 © СУНЦМ