Twitter YouTube
Home Абітурієнту

Абітурієнту

Прийом студентів на Спільний Українсько-Німецький Факультет Машинобудування (СУНФМ) здійснюється Механіко-машинобудівним інститутом (ММІ), Інститутом матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона (ІМЗ) та Факультетом електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) в межах ліцензованого обсягу набору в кожному з цих структурних підрозділів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ на базові факультети відбувається на загальних підставах за результатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО) і у відповідності до Положень та Правил, діючих в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»).

Студенти першого курсу денної форми навчання базових факультетів, які мають бажання навчатись на СУНФМ, до 05 вересня повинні написати заяву на вступ, оформити та підписати договір про отримання додаткових освітніх послуг (вивчення німецької мови).

25 серпня 2021 року о 19:00 відбулися загальні збори студентів СУНФМ та зацікавлених у вступі на Спільний факультет з метою інформування про організацію навчального процесу. Запис зустрічі доступний за цим посиланням.

Оплата навчання може проводитись як за навчальний рік, так і за семестр або ж помісячно як мінімум на один місяць вперед.

Плата за надання додаткових освітніх послуг станом на 01 вересня 2021 року становить 1550 грн/місяць або 15500 грн/навчальний рік.

СУНФМ має право змінювати розмір плати за кожний наступний рік навчання в межах офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Замовник (Студент) вносить плату через установи банків на реєстраційний рахунок Університету в ДКСУ в м. Києві (щомісяця, кожного семестру, щороку) не пізніше 5 днів з початку чергового обумовленого терміну оплати, крім першого внеску, який вноситься не пізніше 10 вересня першого року навчання в Університеті.

Оплата освітніх послуг вважається здійсненою належним чином у день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок університету.

Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр (5 місяців) починається 01 вересня і закінчується 31 січня, весняний семестр (5 місяців) починається 01 лютого і закінчується 30 червня.

При виникненні додаткових питань стосовно вступу та навчання на Спільному факультеті прохання звертатись за тел. +380 67 765 18 99.

 Детальні Умови та Правила вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» можна знайти на сайті Приймальної комісії http://pk.kpi.ua/

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

 


ПК КПІ2020 © Спільний факультет Машинобування