Twitter YouTube
Home Абітурієнту

Абітурієнту

Прийом студентів на Спільний Українсько-Німецький Факультет Машинобудування (СУНФМ) здійснюється Механіко-машинобудівним інститутом (ММІ), Інженерно-фізичним (ІФФ) та Зварювальним факультетом (ЗФ) в межах ліцензованого обсягу набору в кожному з цих структурних підрозділів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ на базові факультети відбувається на загальних підставах за результатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО) і у відповідності до Положень та Правил, діючих в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського).

Студенти першого курсу денної форми навчання базових факультетів, які мають бажання навчатись на СУНФМ, з 27 серпня по 6 вересня повинні написати заяву на вступ, оформити та підписати договір про отримання освітніх послуг.

На початку кожного навчального року проводяться загальні збори студентів СУНФМ та зацікавлених у вступі на Спільний факультет з метою інформування про організацію навчального процесу.

Оплата навчання може проводитись як за навчальний рік, так і за семестр або ж помісячно як мінімум на один місяць вперед.

Плата за надання додаткових освітніх послуг станом на 01 вересня 2019 року становить 1420 грн/місяць або 14200 грн/навчальний рік.

СУНФМ має право змінювати розмір плати за кожний наступний рік навчання в межах офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Замовник (Студент) вносить плату через установи банків на реєстраційний рахунок Університету в ДКСУ в м. Києві (щомісяця, кожного семестру, щороку) не пізніше 5 днів з початку чергового обумовленого терміну оплати, крім першого внеску, який вноситься не пізніше 20 вересня першого року навчання в Університеті.

Оплата освітніх послуг вважається здійсненою належним чином у день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок університету.

Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр (5 місяців) починається 01 вересня і закінчується 31 січня, весняний семестр (5 місяців) починається 01 лютого і закінчується 30 червня.

 Детальні Умови та Правила вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» можна знайти на сайті Приймальної комісії http://pk.kpi.ua/

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

 

СУНФМ-page-002


ПК КПІ2020 © Спільний факультет Машинобування