Twitter YouTube
Home Абітурієнту

Абітурієнту

Прийом студентів на Спільний Українсько-Німецький Факультет Машинобудування (СУНФМ) здійснюється Механіко-машинобудівним інститутом (ММІ), Інститутом матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона (ІМЗ) та Факультетом електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) в межах ліцензованого обсягу набору в кожному з цих структурних підрозділів НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Вступ на базові факультети відбувається на загальних підставах за результатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання (ЗНО) і у відповідності до Положень та Правил, діючих в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»).

Студенти першого курсу денної форми навчання базових факультетів, які мають бажання навчатись на СУНФМ, з 14 вересня по 23 вересня повинні написати заяву на вступ, оформити та підписати договір про отримання освітніх послуг.

16 вересня 2020 року о 19:00 відбудуться загальні збори студентів СУНФМ та зацікавлених у вступі на Спільний факультет з метою інформування про організацію навчального процесу за посиланням:

https://ovgu.zoom.us/j/95115318707?pwd=Y3NvdTlodW5BYmdicjZPemgrNVJBQT09

Meeting-ID: 951 1531 8707
Kenncode (Пароль): 669412

Оплата навчання може проводитись як за навчальний рік, так і за семестр або ж помісячно як мінімум на один місяць вперед.

Плата за надання додаткових освітніх послуг станом на 01 вересня 2020 року становить 1480 грн/місяць або 14800 грн/навчальний рік.

СУНФМ має право змінювати розмір плати за кожний наступний рік навчання в межах офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Замовник (Студент) вносить плату через установи банків на реєстраційний рахунок Університету в ДКСУ в м. Києві (щомісяця, кожного семестру, щороку) не пізніше 5 днів з початку чергового обумовленого терміну оплати, крім першого внеску, який вноситься не пізніше 28 вересня першого року навчання в Університеті.

Оплата освітніх послуг вважається здійсненою належним чином у день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок університету.

Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр (5 місяців) починається 01 вересня і закінчується 31 січня, весняний семестр (5 місяців) починається 01 лютого і закінчується 30 червня.

 Детальні Умови та Правила вступу до НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» можна знайти на сайті Приймальної комісії http://pk.kpi.ua/

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

 


ПК КПІ2020 © Спільний факультет Машинобування